Frans Gevorderden, versterk jouw positie op de arbeidsmarkt

Zin om je Franse tong aan te scherpen? C'est le moment! Het Frans is een van de officiële voertalen van de Europese Unie, de Verenigde Naties, UNESCO, NATO, ... Het Frans opent dan ook deuren!

Met deze praktijkgerichte online groepscursus haal jij je Frans onmiddellijk van onder het stof. In 15 lessen fris jij je Frans grondig op en til je het naar een hoger niveau. Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft Frans vlot genoeg om correct en spontaan te communiceren.

Je wordt klaargestoomd om het Frans op een professioneel niveau te beheersen waardoor je direct solliciteert voor een topjob of sneller opklimt in je huidige beroep. Je ontvangt na afloop een diploma waarmee je een niveau A2-B1 volgens het Europese referentiekader aantoont op je cv.

La vie est une fleur dont l'amour est le miel

Victor Hugo.
cpWouldYou
 • jouw kennis van het Frans opfrissen of naar een hoger niveau tillen
 • complexe grammatica en een uitgebreide woordenschat onder de knie krijgen
 • jezelf grondig voorbereiden op je nieuwe job of je studies in het buitenland
 • zonder problemen Franse films kijken, Franse liedjes meezingen en Franse romans lezen
 • een nieuw leven opbouwen in Wallonië, Frankrijk, Zwitserland of Canada
Frans Gevorderden
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeVirtual
15 cpCourseTypeDurationLessonVirtual cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€379

cpVirtualClasses
cpVirtualWhatItMeansOne
cpVirtualWhatItMeansTwo

cpVirtualWhatItMeansText
cpProgram Frans Gevorderden
Frans (Gevorderden) avondschool
cpCourseContent
 • Opfrissing grammatica
 • Opfrissing woordenschat
 • Jezelf voorstellen (vervolg)
 • Mijn thuis beschrijven
 • Praten over je reisdoelen
 • Personen omschrijven
 • Interculturele verschillen
 • Problemen oplossen in het Frans
 • Werk zoeken in het Frans
 • Vlot gesprekken voeren
 • Schriftelijk Frans
 • Jouw cv en motivatiebrief
 • Zakelijk Frans
Volwassenenonderwijs Frans (Gevorderden)
cpSkillsAndSkills
 • Vlot Frans spreken, lezen en schrijven op niveau A2-B1 van het Europese Referentiekader.
 • Je stuurt mails, schrijft brieven, telefoneert, presenteert, onderhandelt, ... vlot in het Frans.
Frans (Gevorderden) volwassenenonderwijs
cpFutureOpportunities
 • Werknemer in een bedrijf met Franstalige klanten, partners of collega´s
 • Toeristisch medewerker of gids
 • Medewerker in een reisbureau of bij een reisorganisatie

cpStartingDatesGroupCourse Frans Gevorderden

Coursenamelabel Lessonday Firstlesson Lastlesson Citystartdata Alllessons
Frans Gevorderden Thursday 05-09-2024 09-01-2025 Virtual 18:30 - 21:30
paginator.rangeLabelMultiplePages
cpTeachers Frans Gevorderden

cpPracticalInfo

cpStudyDays

De opleiding Frans Gevorderden bestaat uit 15 interactieve lessen op vaste dagen. Elke les duurt 3 uur en wordt live gedoceerd. Via eCampus heb je toegang tot ons online leslokaal. Je volgt de lessen dus digitaal waar je maar wilt. Je hebt de keuze om je camera aan te zetten zodat je medestudenten de mogelijkheid hebben om je te zien. In het overzicht met de startdata van de opleiding Frans Gevorderden vind je per lessenreeks alle lesdagen terug.

cpClickHereForStartingDates

cpFinancialInfo

Frans Gevorderden
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeVirtual
15 cpCourseTypeDurationLessonVirtual cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€379

partPayCourse

partPayInfoWithSchema

terms
€180 cpOnSubscribe
€114.66 beforeFirstLesson
€114.66 partPayStep

partPaySavings

(partPayInStep3)
betaling_termijnen_500px.jpg

cpGoodToKnowAboutCourse Frans Gevorderden

cpWhyChooseCompany Centrum voor Avondonderwijs

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

appDownloadTitle
cpVirtualUSP1
cpVirtualUSP2
cpVirtualUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

cpT1Name
cpT1Name

cpT1Testimonial

cpT2Name
cpT2Name

cpT2Testimonial

cpT3Name
cpT3Name

cpT3Testimonial

interestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-